Clean Ocean
Conference
2020

7-8. februar
Haugesund

Sponsorer

Om konferansen

Clean Ocean Conference 2020 har til hensikt å sette fokus på dagens avfallsutfordringer i hav og elver, samt synliggjøre konsekvensene av marin avfallsforurensing. Miljøkonferansen vil også belyse eksisterende og kommende tiltak for å fjerne eller begrense avfall i havet.

Den andre dagen av Clean Ocean 2020 vil ha en tydelig praktisk tilnærming, så som formidling av erfaringer rundt opprydding av havbunn, fjerning av redskap som spøkelsesteiner, sikkerhet under dykking, bruk av utstyr, finansiering av miljøprosjekter og mye annet.

Hvorfor delta?

Under den to dager lange konferansen vil politiske beslutningstakere presentere sine ambisjoner – og forskere og aktive miljøforkjempere vil dele av sin kunnskap for å gi oss en bedre forståelse av utfordringene vi står overfor, og hvordan vi løser disse.

Vil du engasjere deg i miljøsaken er dette arenaen for å bygge kompetanse og møte relevante eksperter.

Konferansen er for

  • Miljøengasjerte
  • Dykkere
  • Fagpersoner (off/priv)
  • Næringsliv
  • Potensielle bidragsytere

Våre foredragsholdere

Nina Jensen

CEO, Rev Ocean
Marinbiolog

Leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean.
Tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond.


Nina kommer til Clean Ocean Conference for å dele sin kunnskap om hvordan dumping av avfall belaster verdenshavene, og arbeidet som gjøres for å begrense forurensingen.

Stefan Heggelund

Stortingsrepresentant

Heggelund er Stortingsrepresentant for Høyre.
Medlem av Energi og miljøkomiteen.


Den inspirerende taleren og miljøpolitikeren kommer til Haugesund for å dele sine tanker rundt marin forurensing.

Ralf Schöpwinkel

COO, Geminor

Ralf Schöpwinkel er COO i gjenvinningsaktøren Geminor


Geminor er ledende innen resirkulering og energigjenvinning, og Schöpwinkel vil fortelle om hvordan avfall som hentes fra havet kan benyttes som en ressurs.

Bjørn Einar Grøsvik

Forsker, Havforskningsinstituttet HI

Forsker Bjørn Einar Grøsvik skal fortelle oss mer om hvilke konsekvenser marin forsøpling har, og hva som blir viktigst i kampen med å begrense forsøplingen.

Ruben Mjelde Oddekalv

Organisatorisk nestleder, Norges Miljøvernforbund

Oddekalv skal belyse utfordringer og dele sine erfaringer i forbindelse med oppryddingsaksjoner i Norge.

Lise Keilty Gulbransen

Daglig leder, Hold Norge Rent

Hold Norge Rent og Clean Europe Network er eksperter på forsøpling. Gulbransen kommer til Clean Ocean Conference for å fortelle om HNRs arbeid mot forsøpling og om støtteordninger for opprydding av marint avfall.

Terje Eckhoff

Prosjektforvalter,
Handelens Miljøfond

Prosjektforvalter, lærer og tidligere prosjektleder for LOOP vil fortelle om hvordan Handelens Miljøfond kan bidra i kampen mot marin forsøpling av havet og havbunnen.

Ingrid D. Løset

Biolog

Biolog Ingrid D. Løset presenterer sin masteroppgave og viser med den hvilke konsekvenser spøkelsesfiske har på fiskebestander og marine økosystemer langs norskekysten.

Gunnar Horn

Sandefjord Dykkerklubb

Hør Gunnar Horn fortelle hvordan Sandefjord Dykkerklubb i sitt prosjekt «Fjorden» har jobbet hardt for et renere Sandefjordsfjorden. Mye handler om å engasjere ungdommen med pedagogisk, faglig og praktisk arbeid igjennom skolen.

Program fredag 7. februar

09:00 - 10:00

Registrering, kaffe

10:00 - 10:10

Åpning: Dag 1

v/ Åge Wee, leder i Slettaa Dykkerklubb

10:10 - 10:20

Velkommen til konferansen og Haugesund

v/ ordfører Arne Christian Mohn

10:20 - 11:00

Havet er det viktigste vi har. Hva må vi gjøre for å redde det?

v/ Nina Jensen, Rev Ocean

11:00 - 11:30

Masteroppgave: Konsekvenser og omfang av spøkelsesfiske langs norskekysten

v/ biolog Ingrid D. Løset

11:30 - 12:00

Pause
Kaffistrekk

12:00 - 12:30

Marin forsøpling av havbunnen

v/ Stefan Heggelund, Stortingsrepresentant (H)

12:30 - 13:00

Hvordan kan Handelens Miljøfond bidra i kampen mot marin forsøpling av havet og havbunnen?

v/ Terje Eckhoff, Handelens Miljøfond

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:30

Dette er konsekvensene av marin forsøpling.
Hva er mest skadelig – og hvor bør fokuset ligge?

v/ Bjørn Einar Grøsvik, Havforskningsinstituttet

14:30 - 15:00

Hvordan kan avfall som hentes fra havet benyttes som en ressurs?

v/ Ralf Schopwinkel, Geminor

15:00 - 15:15

Pause
Kaffistrekk

15:15 - 16:00

Panelsamtale

16:30

Slutt dag 1

20:00

Middag

Program lørdag 8. februar

09:00 - 10:00

Registrering, kaffe

10:00 - 10:10

Åpning: Dag 2

10:10 - 10:35

Hvordan bli god på rydding av havbunnen

v/ Slettaa Dykkerklubb

10:35 - 11:00

Slik tar vi opp spøkelsesredskap fra havbunnen

v/ Søgne Dykkerklubb

11:00 - 11:30

Strandrydding i 2020

v/ Ruben Oddekalv

11:30 - 12:00

Pause og
enkel matservering

12:00 - 12:25

Hva sier Arbeidstilsynet om ryddedykking?

v/ jurist Asbjørn Braanaas

12:25 - 12:50

De som skaper morgendagen fortjener oppmerksomheten!

v/ Gunnar Horn, Sandefjord Dykkerklubb

12:50 - 13:15

Hvilken rolle ønsker NDF å ha i rydding av havbunnen?

v/ Norges Dykkeforbund

13:15 - 13:30

Pause
Kaffistrekk

13:30 - 13:55

Hvordan kan Ragn Sells hjelpe de som ønsker å rydde?

v/ Margret Einarsdottir, Ragn Sells Norge

13:55 - 14:20

Hvilke støtteordninger finnes for rydding av havbunnen?

v/ Lise Keilty Gulbransen, Hold Norge Rent

14:20 - 15:00

Panelsamtale

15:00

Slutt dag 2

Sponsorer