Clean Ocean
Conference
2023

3-4 November, Quality Hotel Maritim, Haugesund

Sponsorer

Om konferansen

Clean Ocean Conference 2023 har til hensikt å sette fokus på dagens avfalls utfordringer i hav og elver, samt synliggjøre konsekvensene av marin avfalls forurensing. Miljøkonferansen vil også belyse eksisterende og kommende tiltak for å fjerne eller begrense avfall i havet.

Den andre dagen av Clean Ocean 2023 vil ha en tydelig praktisk tilnærming, så som formidling av erfaringer rundt opprydding av havbunn, fjerning av redskap som spøkelsesteiner, sikkerhet under dykking, bruk av utstyr, finansiering av miljøprosjekter og mye annet.

Hvorfor delta?

Under den to dager lange konferansen vil politiske beslutningstakere presentere sine ambisjoner – og forskere og aktive miljøforkjempere vil dele av sin kunnskap for å gi oss en bedre forståelse av utfordringene vi står overfor, og hvordan vi løser disse.

Vil du engasjere deg i miljøsaken er dette arenaen for å bygge kompetanse og møte relevante eksperter.

Konferansen er for

  • Miljøengasjerte
  • Dykkere
  • Fagpersoner (off/priv)
  • Næringsliv
  • Potensielle bidragsytere

Noen av våre foredragsholdere

Jostein Iversen

Global Sustainability Advisor, Grieg Seafood ASA

Det jobbes i dag med å «lukke sløyfen» av plast som brukes i oppdrettsnæringen. Gjenvinningsteknologi er ikke lenger den begrensede faktor, men kvaliteten på plasten som samles inn. Jostein Iversen i Grieg Seafood skal presentere hvordan de har endret håndteringen av plast de siste årene for å sikre økt levetid av utstyret, mindre plast på havet og hvordan sikre at plasten resirkuleres til høyverdige produkter.

Bo Fagerli Stoknes

Prosjektmedarbeider, Nordic Ocean Watch

Nordic Ocean Watch, et miljøkollektiv som jobber for å ta vare på havet.

Bo Fagerli Stoknes, prosjektmedarbeider i Plastfabrikken, Nordic Ocean Watch.

Bo skal snakke om formidlingsverkstedet Plastfabrikken, og hvordan økt kunnskap og praktisk handling kan motivere unge til å ta vare på havet.

Linda Merkesdal

Storingsrepresentant for AP

Linda er stortingsrepresentant for Hordaland og sitter i energi-og miljøkomiteen på stortinget.

 

Ove Trellevik

Stortingsrepresentant for Høyre

Ove er fra Øygarden og utdanna offiser fra Sjøforsvaret, og siviløkonom fra NHH i Bergen. Ove brenner for mer lokalt sjølvstyre og å utvikle næringen langs kysten. 

Sebastian Strand

Marinbiolog, MarineMind

Sebastian har de siste to årene følgt vår alles Hvaldimir. Med stiftelsen MarineMind jobber han for å spre kunnskap fra forskere verden rundt, og lærdom fra et nært bekjentskap med en hval. Han kommer til å snakke om marin forsøpling, effekten på dyrene i havet, og hvorfor vi burde bry oss.

John Harald Sand

Prosjektleder for landforsøpling og kartlegging, Hold Norge Rent

Forsøpling i Elver og Innsjøer i Norge.

Hold Norge Rent og Clean Europe Network er eksperter på forsøpling. John kommer til Clean Ocean Conference for å fortelle om HNRs arbeid med kartlegging av forsøpling i Elver og Innsjøer og hvorfor dette er et viktig arbeid for å forhindre forsøpling i Norge.

Terje Eckhoff

Prosjektforvalter,
Handelens Miljøfond

Prosjektforvalter, lærer og tidligere prosjektleder for LOOP vil fortelle om hvordan Handelens Miljøfond kan bidra i kampen mot marin forsøpling av havet og havbunnen.

Marie-Fleurine Olsen

Seniorrådgiver, MARFO

Marie-Fleurine jobber bland annet med internasjonalt samarbeid og utredninger. Hun har en mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

Marie kommer på Clean Ocean konferansen og forteller oss om bland annet om tilgjengelig kunnskap, kunnskapshull og utfordringer ved opprydding på sjøbunn. Hun går også nærmere inn på hvilke kriterier Marfo vektlegger ved søknad om støtte til ryddeaksjoner, samt hvordan Marfo jobber med å forbedre veiledningen om opprydding på sjøbunn.

Ruben Oddekalv

Leder, Norges Miljøvernforbund

Blir vi ferdig og hvor er vi i 2023?

Program fredag 3. november

09:00 - 10:00

Registrering, kaffe

10:00 - 10:05

Åpning: Dag 1

v/ Petter Pilgaard sammen med Lothepus

10:05 - 10:15

Velkommen til konferansen og Haugesund

v/ ordfører Nild Konrad Bua

10:15 - 10:35

Hvordan ønsker stortinget å motivere og gi tilskudd til friv. ryddeaksjoner. Er det satt noen målsettinger?

v/ Linda Merkesdal, stortingsrep. for AP, energi og miljøkomiteen i Stortinget

10:40 - 11:00

Hvordan ønsker stortinget å motivere og gi tilskudd til friv. ryddeaksjoner. Er det satt noen målsettinger?

v/ Ove Trellevik, stortingsrep. for H, Energi og miljøkomiteen i Stortinget.

11:00 - 11:20

Støtte til rydding og hvordan vurdere HMF søknader som kommer in.

v/ Terje Eckhoff, prosjektforvalter, Handelens Miljøfond.

11:20 - 11:50

Paneldebatt 11:20 - 11: 35.

11:35 - 11:50 Pause

11:55 - 12:15

HNRs arbeid med kartlegging av forsøpling i Elver og Innsjøer

v/ John Harald Sand, prosjektleder for land forsøpling og kartlegging, Hold Norge Rent.

12:15 - 12:40

Tilgjengelig kunnskap, kunnskapshull, og utfordninger ved opprydding på sjøbunn.

v/ Marie-Fleurine Olsen, seniorrådgiver, MARFO.

12:40 - 13:30

Lønsj

13:35 - 13:55

Mørenot sitt samarbeid med The Ocean Cleanup, the worlds largest cleanup!

v/ Arne Birkeland, CEO Mørenot

14:00 - 14:20

Mikroplast i Norge!

v/ Sølvi R. Haugedal, seniorrådgiver sirkulære løsninger, MEPEX

14:25 - 14:45

Grieg Seafood skal presentere hvordan de har endret håndteringen av plast de siste årene.

v/ Jostein Iversen

14:45-15:15

Hvordan gjøre Norge klimanøytal og spare penger underveis.

v/Tor M. Østervold, CEO, ECOsubsea AS

15:15-15:30

Avslutting dag 1

Program lørdag 4. November

09:00 - 10:00

Registrering, kaffe

10:00 - 10:10

Åpning: Dag 2

10:10 - 10:30

Kart som viser marin søppel.

v/ Njål Tegns-Hagir, Kartverket

10:30 - 10:50

Fridykking og rydding? Klart det går, vi viser hvordan!

v/ Elisabeth Tønnesen, leder, Rogaland Fridykker klubb

10:50 - 11:10

Rydding av fiskeredskap i stor skala

v/ Miljøstiftelsen Elv og Hav

11:10 - 11:45

Pause, kaffe

11:50 - 12:10

Søppel skaper engasjement, plastfabrikken som formidlings verksted

v/ Bo Fagerli Stoknes, Nordic Ocean Watch

12:10 - 12:30

Natural Seabed. Hvordan rense havet ved å bruke teknologi, innovative løsninger og erfaringer fra marine og maritime næring.

v/ Frank Ellingsen, CEO-Ocean Front

12:30 - 12:50

Hvordan klare å motivere dykkerklubben til å rydde, år etter år? Hva er viktige motivasjonsfaktorer?

v/ Norges Dykkeforbund

12:50 - 13:00

Pause
Kaffistrekk

13:00 - 13:20

Hvalen Hvaldimir! Hvilken påvirkning har marin forsøpling på dyrene i havet, og hvorfor vi må bry oss.

v/ Sebastian Strand, marinbiolog, Marine Mind

13:20 - 13:40

Oppsummering av årets konferanse. Blir vi ferdig og hvor er vi i 2033?

v/ Ruben Oddekalv, Norges Miljøvernforbund

13:40 - 14:00

Paneldebatt

14:00

Avslutning

Sponsorer