Om konferansen

Agenda

Hver dag dumpes titusenvis av tonn med fysisk avfall i verdenshavene – avfall som i stor grad består av materialer det tar mange hundre år å bryte ned. Selv om avfallet ofte ender opp på havbunnen – og derfor ikke er synlig – utgjør dette en stor utfordring for marin flora og fauna. Noe av det mest skadelige avfallet i havene er plast – et materiale som dreper et betydelig antall sjødyr årlig og som bidrar til å ødelegge hele økosystemer. Kampen om å forhindre plastavfall i havene er en av våre viktigste i moderne tid.

 

Clean Ocean 2023 har til hensikt å sette fokus på dagens avfallsutfordringer i hav og elver, synliggjøre konsekvensene av marin avfallsforurensning, samt belyse eksisterende og kommende løsninger for å fjerne eller begrense avfall i verdenshavene. Under den to dager lange konferansen vil politiske beslutningstakere presentere sine ambisjoner – og forskere og aktive miljøforkjempere vil dele av sin kunnskap for å gi oss en bedre forståelse av utfordringene vi står overfor, og hvordan vi løser disse.

Den andre dagen av Clean Ocean 2023 vil ha en tydelig praktisk tilnærming, så som formidling av erfaringer rundt opprydding av havbunn, fjerning av redskap som spøkelsesteiner, sikkerhet under dykking, bruk av utstyr, finansiering av miljøprosjekter og mye annet.

 

Misjon

Konferansen skal være en arena som bidrar til å øke kunnskapen rundt dagens miljøutfordringer, engasjerer til innsats og muliggjør marine ryddeaksjoner. Vårt mål er at konferansen skal lede både til privat og offentlig engasjement, og legge til rette for nye initiativ og partnerskap som kan løse utfordringene rundt marin forsøpling.

 

Visjon

Skape både nasjonal og internasjonal bevissthet rundt utfordringene knyttet til marin forsøpling, og bidra til at vi sammen kan begrense, håndtere og rydde dette på den mest effektive måten.

 

Arrangør

Organisasjonene bak konferansen er miljøforeningen Clean Ocean tidligere Foreningen Hummerhuset.